Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι

Είναι ουσίες που έχουν τοξικές ιδιότητες, ανθίστανται στη διάσπαση, βιοσυσσωρεύονται και μεταφέρονται, μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών, διαμέσου διεθνών συνόρων και αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσης τους, όπου συσσωρεύονται σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα.