Ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

Πρόκειται για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα αλλά και σε διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες. Αυτές οι ενώσεις αιωρούνται στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά συγκεντρώνονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα όπου και καταστρέφουν το προστατευτικό μανδύα του όζοντος που αποτρέπει τη βλαβερή υπεριώδη (UV) ακτινοβολία να φτάσει στην επιφάνεια της γης.