Οι μετρήσεις ποιότητας αέρα παρέχονται ανεπεξέργαστες, όπως καταγράφονται από τους αντίστοιχους σταθμούς παρακολούθησης. Οι προγνώσεις γίνονται για επιλεγμένους ρύπους και σταθμούς, και πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές.