Αμεσότητα στην Περιβαλλοντική Ενημέρωση

Η περιβαλλοντική ενημέρωση υλοποιούνταν, μέχρι πρότινος, μέσω των «συμβατικών» μηχανισμών που περιελάμβαναν έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ενώ πρόσφατα εμπλουτίστηκε και με τεχνολογικά στοιχεία που σχετίζονται με τον παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό. Παρόλα αυτά, οι υφιστάμενες μέθοδοι παροχής περιβαλλοντικής ενημέρωσης πάσχουν από ένα βασικό μειονέκτημα: την αδυναμία ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο ή και εκ των προτέρων στη βάση μίας πρόβλεψης, σε συνδυασμό με την αδυναμία διαμόρφωσης ενός προσωποποιημένου (προσαρμοσμένου στον προσωπικό τρόπο ζωής του καθενός) τρόπου ενημέρωσης, με δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία κάθε στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός μίας αστικής περιοχής.

Παράλληλα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως οι σύγχρονες τεχνολογικές πρόοδοι στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, έχουν ενσωματωθεί σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης που οι πολίτες ήδη χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή, όπως τα συστήματα αυτόματης αλληλεπίδρασης με τράπεζες, ενημέρωσης και ειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων για δρομολόγια μέσων μαζικής ενημέρωσης κλπ. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσεται σταδιακά η έννοια την προσωπικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης, η οποία ανάγεται σε επιθυμητή και σε πολλές περιπτώσεις επιδιωκόμενη παροχή υπηρεσίας ενημέρωσης, στα πλαίσια μίας διαμορφούμενης ευρύτερης «αγοράς» ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επιστροφή